Obnova místní komunikace Krusičanská

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je obnova místní komunikace a chodníku v ulici Krusičanská a v části ulice Klusáčkova. Jedná se o odstranění stávajícího povrchu na vozovce a vytrhání žulových obrubníků. V současné době je vozovka ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu je provoz na komunikaci velice náročný. Nový povrch vozovky bude asfaltový beton (ACO 11) a chodníky budou osazeny novými betonovými obrubníky a zámkovou dlažbou.

Cíl projektu

Zvýšení bezpečnosti, zejména pohybu chodců, plynulost provozu, snížení vypouštění emisí do ovzduší a snížení spotřeby pohonných hmot.

Výsledek: Nový povrch vozovky včetně veškerých konstrukčních vrstev, zrekonstruované chodníky i s obrubami a zámkovou dlažbou.

Realizace

duben – červen 2023

Registrační číslo

117D8220A8828

Projekt „Obnova místní komunikace Krusičanská“ je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.