Bezpečné město

Zapojili jsme se do projektu Středočeské policie ,,Bezpečná obec/město". Společným úkolem policie a města je vhodné koordinování sil a prostředků k ochraně veřejného pořádku a boj proti kriminalitě za využití svých kompetencí, prostředků, metod a forem práce. 


POL POINT

V Týnci nad Sázavou, v objektu obvodního oddělení, vzniklo bezobslužné kontaktní místo, tzv. POL POINT, kde mohou občané podat jakékoliv trestní oznámení, oznámení o protiprávním jednání, či informace důležité pro policii, či trestní řízení.

POL POINT je nový bezkontaktní způsob komunikace občana s policií, kdy oznamovatel nemusí čekat na policejním oddělení na příjezd policisty, pokud řeší události v terénu, ale může vyřešit svou záležitost okamžitě – videokonferenčně.

Občan může systém POL POINT využít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni (pokud je ohrožen na zdraví a životě sám, nebo někdo jiný), kdy přednostně platí využití tísňové linky 158.

Bezpečná kontaktní místa umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí k podání oznámení. Mohou jej využít v případě, že se sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo jiném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, nebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.

Police ČR - POL POINT

mjr. Mgr. Bc. Vlasta Suchánková

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE


Zabezpečte nemovitost proti zlodějům

Městská policie v Týnci nad Sázavou nabízí Týnečákům možnost zvýšeného dohledu nad vybranými budovami v době nepřítomnosti majitelů. Pokud například odjedete na dovolenou, strážníci budou v rámci své služby váš dům kontrolovat a vy se o případných problémech okamžitě dozvíte. Podrobné informace vám poskytne velitel městské policie v Týnci nad Sázavou Tomáš Klenovec na telefonu 606 393 382.

Hlídka městské policie nabízí dohled a pravidelnou kontrolu nemovitostí. Majitel by měl dbát rad a pravidel, jak se nestát obětí lupiče. Bohužel opuštěná zazimovaná obydlí každoročně lákají nenechavce, kteří po sobě mohou zanechat značné škody.

Podrobnosti k možnostem zabezpečení různých druhů objektů, včetně kontaktů na ověřené dodavatele zabezpečovacích systémů v různých regionech, jsou pro všechny zájemce dostupné také v mobilní aplikaci „ZABEZPEČTE SE“ nebo na webových stránkách www.stopvloupani.cz


Měření rychlosti vozidel

Ke zvýšení bezpečnosti ve městě využije městská policie i staronové možnosti měření rychlosti vozidel. Nyní ovšem již bez dopravních značek upozorňujících na měřený úsek. Tuto možnost vrací obecním policistům od 01.08.2011 novela zákona. Nyní již nepotřebné značky však zůstanou na původním místě v blízkosti školy, aby připomněly řidičům případné překročení rychlosti bezprostředně po vjezdu do obce. „Tato opatření společně s častými kontrolami řidičů, povedou k větší bezpečnosti a snad i ohleduplnosti na silnicích v Týnci nad Sázavou“, řekl Tomáš Klenovec, velitel Městské policie Týnec nad Sázavou.

 


Zbytečným výjezdům hasičů k domnělým požárům lze předejít

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru, odesláním formuláře Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje nepovoluje pálení. 

Služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování biologického odpadu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.

Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

Na internetových stránkách HZS Středočeského kraje www.paleni.izscr.cz  najdete formulář k vyplnění. Po jeho odeslání jste zaregistrovali Vaše pálení do programu evidence pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.