Výuka českého jazyka pro dospělé cizince z Ukrajiny v Týnci nad Sázavou

Stručný popis projektu

Město Týnec nad Sázavou zajišťuje pro dospělé cizince z Ukrajiny výuku českého jazyka, která povede k socializaci s místními obyvateli, nalezení práce a osamostatnění. Učí se základy českého jazyka formou konverzace, diskuse. Pomocí pracovních listů a obrázků si osvojují česká slova. Součástí projektu bude pořízení vzdělávacích pomůcek pro samotnou výuku (učební pomůcky, kancelářské potřeby – papíry, psací potřeby apod.).

Cíl projektu

Výuka českého jazyka je pro ukrajinské občany důležitá, bude pro ně snadnější si najít práci, zapojit se do pracovního kolektivu a pro rodiče bude jednodušší se s dětmi připravovat na výuku.

Realizace

květen – prosinec 2022

Registrační číslo

60/2022/ICOBCEUKR

Projekt „Výuka českého jazyka pro dospělé cizince z Ukrajiny v Týnci nad Sázavou“ na integraci držitelů dočasné ochrany je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.