Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy

Stručný popis projektu

Záměrem projektu je rekonstrukce komunikace pro cyklisty (lávky u Jawy) sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami včetně vybudování výtahu pro zajištění bezbariérovosti na levém břehu řeky Sázavy.

Cíl

Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu zrekonstruované vyhrazené komunikace pro cyklisty od data ukončení realizace projektu.

Výsledek

Zrekonstruovaná komunikace pro cyklisty a vybudovaný výtah pro zajištění bezbariérovosti na levém břehu řeky Sázavy.

Realizace

duben 2024 – březen 2025

CZ.06.06.01/00/22_036/0003328

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.