Územní plánování

Rozvoj města je dán územním plánem. Konzultace provádí Ing. Miloš Albl. O změnu územního plánu můžete požádat na formuláři.

Další dokumentace jsou na Mapovém portálu Středočeského kraje.