Rybník Pecerady

Hlavní cíl

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Petr Datel, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

DODAVATEL: Akora s.r.o., U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice

MÍSTO REALIZACE: p. č. 1094/14 k. ú. Pecerady

CELKOVÉ NÁKLADY: 2.685.835,66 Kč

DOTACE: 1.792.000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 10.11.2020

CÍL AKCE (PROJEKTU): Cílem projektu bylo odtěžení sedimentu v prostoru zdrže na úroveň původního dna, úprava hráze včetně úpravy svahu kamenným pohozem, odstranění stromů a náletových dřevin a křovin na hrázi, odstranění stávajícího požeráku a zřízení zemního průlehu.

Fotodokumentace

Stav před realizací

Stav během realizace

Stav po realizaci