Kácení dřevin

Orgán ochrany přírody

Žádosti o kácení dřevin má v kompetenci odbor majetku.

S povolením je možné kácení v době vegetačního klidu od listopadu do března.

Žádosti můžete podávat během celého roku.


Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les

Použije se v případě záměru kácet dřeviny na svém pozemku

Dřevina musí splňovat:

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí je 80 cm a víc
Jedná se o zapojený porost dřevin o rozloze 40m2 a víc
Nejedná se o ovocnou dřevinu, která roste v zastavěném území obce na pozemcích evidovaných jako zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří


Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Použije se v případě kácení dřevin na svém pozemku

Pro kácení těchto dřevin se nevydává rozhodnutí dřeviny musí splňovat:

Obvod kmene ve 130 cm nad zemí je menší než 80 cm
Jedná se o zapojený porost dřevin o rozloze menší než 40m2
Jedná se o ovocnou dřevinu, která roste v zastavěném území obce na pozemcích evidovaných jako zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří