Energetický management

Město se od roku 2019 systematicky věnuje problematice energií.

V letech 2019-2020 jsme čerpali dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu programu EFEKT na zavedení energetického managementu. Na vybraných 21 městských objektech se začaly pravidelně sledovat spotřeby vody, elektřiny, plynu, tepla (provádějí se ruční odečty) a evidovat výdaje. Díky tomu má město podrobnou evidenci vývoje spotřeb a výdajů v programu E-manažer od společnosti PORSENNA.

Od roku 2020 probíhá pravidelné vyhodnocování spotřeb

Zpráva o hospodaření s energií ve městě Týnec nad Sázavou za rok 2020 (pdf)

Zpráva o hospodaření s energií ve městě Týnec nad Sázavou za rok 2021 (pdf)

Zpráva o hospodaření s energií ve městě Týnec nad Sázavou za rok 2022 (pdf)

Zpráva o hospodaření s energií ve městě Týnec nad Sázavou za rok 2023 (pdf)

Pilotní Sítě energetické efektivity

Město bylo zapojeno do pilotní Sítě energetické efektivity Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Součást projektu byla přeshraniční výměna zkušeností v oblasti zvyšování energetické účinnosti, setkávání starostů, odborné konzultace z oblasti energetiky. Na projektu se podílela i univerzita v Ambergu (OTH Amberg-Weiden) a Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

Doporučující stanovisko ČVUT k energetice města Týnec nad Sázavou v rámci pilotní Sítě energetické efektivity (EEN) (pdf)

Energetický management

V roce 2023 čerpáme dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT III na zpracování energetické koncepce. Jedná se o nástroj a návod, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v našem městě. Podle ní budeme postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie ve městě či místních částech. Zpracovanou koncepci jsme obdrželi od firmy PORSENNA ENERGY s.r.o. v říjnu 2023.

Místní energetická koncepce města Týnec nad Sázavou (pdf)