Výuka českého jazyka pro dospělé Ukrajince

Stručný popis projektu

Město Týnec nad Sázavou zajišťuje výuku českého jazyka pro zhruba 18 dospělých Ukrajinců. Cílem je snazší začlenění uprchlíků mezi místní obyvatele. Většina z nich si již našla práci a jejich snahou je se osamostatnit. Pro výuku jazyka byly pořízeny učebnice, pracovní sešity a kancelářské potřeby.

Cíl projektu

Pokračování ve výuce českého jazyka z roku 2022, které probíhalo od května do prosince. Výuka probíhá na dvou místech, v Kulturním centru v Týnec a v ubytovacím zařízení Brejlov. V obou zařízeních se vyučuje 2x týdně po dvou hodinách. Hlavním cílem je zdokonalení českého jazyka v mluvené i psané formě, se zaměřením na gramatiku a rozvoj slovní zásoby.

Realizace

leden - prosinec 2023

Registrační číslo

54/2023/ICOBCE

Projekt „Výuka českého jazyka pro dospělé cizince z Ukrajiny v Týnci nad Sázavou 2023“ na integraci držitelů dočasné ochrany je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.