Týnec nad Sázavou – eGovernment

Projekt rozvíjí informační systém města, aby mohlo nabízet moderní digitální služby on-line, zefektivnit jejich poskytování, snížit administrativní náročnost úkonů spojených s vyřizováním životních situací občanů vůči městu. Technické řešení tvoří 3 části:

1) Portál občana – samoobslužné procesy

Portál občana je univerzální kontaktní místo, rozhraní určené pro občana na vyřizování životních situací a podání vůči městu. Klíčovou součástí portálu občana je automatizace procesů umožňující samoobslužná podání pro veřejnost.

2) Automatizovaná práce s elektronickými dokumenty

Tato část zahrnuje portál úředníka – elektronizaci a automatizaci vnitřních procesů, elektronické spisové služby pro organizace města, automatizaci práce se spisovými i nespisovými dokumenty pro úřad i organizace města, které jsou nezbytným předpokladem pro centralizaci digitálních služeb města.

3) Doplnění infrastruktury

- doplňuje ostatní aktivity projektu. Zajistí výpočetní výkon pro běh elektronických procesů – zejména webových aplikací, které je nutné oddělit od vnitřní infrastruktury.

Projekt bude realizován do září 2025.

Celkové předpokládané výdaje: 5 970 124,92 Kč

Z toho spolufinancování Evropskou unií: 4 179 087,44 Kč

Z toho spolufinancování ze státního rozpočtu: 895 518,74 Kč

Z toho financování z vlastních zdrojů města: 895 518,74 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_009/0000485