Standardizace Územního plánu Týnec nad Sázavou

Stručný popis projektu

Záměrem projektu je konverze Územního plánu Týnec nad Sázavou do jednotného standardu územně plánovací dokumentace.

Cíl

Zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území pomocí standardizované územně plánovací dokumentace.

Výsledek

Územní plán Týnec nad Sázavou převedený do jednotného standardu.

Realizace

květen 2023 – březen 2025

Registrační číslo: CZ.06.01.01/00/23_076/0002992

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.