Revitalizace areálu Mateřské školy Týnec nad Sázavou

Název operace

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Popis projektu

Předmětem projektu „Revitalizace areálu Mateřské školy Týnec nad Sázavou“ je rekonstrukce a pořízení gastrovybavení (nerezové kuchyňské stoly, regály a kuchyňský robot) školní kuchyně Mateřské školy Týnec nad Sázavou (Komenského 278).

Cíle projektu

Cílem projektu u rekonstrukce školní kuchyně je zlepšení bezpečnostních a hygienických požadavků školní kuchyně, a zároveň z důvodu modernizace provozu školní kuchyně tak, aby odpovídala dnešním standardům a hygienických a bezpečnostních předpisům. Cílem projektu u gastrovybavení je zvýšení bezpečnostních požadavků při přípravě pokrmů. Zároveň dojde k ekonomickému a bezpečnému provozu nového robota. V neposlední řadě budou zvýšeny bezpečnostní a hygienické požadavky školní kuchyně a přilehlých skladů potravin.

Výsledky projektu

Výsledkem tohoto projektu bude zrekonstruovaná školní kuchyně v budově Mateřské školy Komenského 278 a pořízení nového gastrovybavení do školní kuchyně.

  • nerezové kuchyňské stoly – 5 ks (se třemi zásuvkami a 1 policí, s blokem zásuvek a 1 policí, s posuvnými dvířky a 2 policemi)
  • nerezové kuchyňské regály – 12 ks
  • kuchyňský robot – 1 ks

Realizace

listopad 2021 – prosinec 2022

Registrační číslo projektu

21/005/19210/120/001/002878

Projekt je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova z Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Posázaví.