Podělusy - chodník II

Podělusy - chodník podél silnice III/10513 - 2. etapa

Stručný popis projektu

Záměrem projektu je rekonstrukce chodníků, výstavba nového chodníku a rekonstrukce autobusové zastávky v obou směrech podél silnice III/10513 v obci Podělusy (místní část obec Týnec nad Sázavou), komunikace pro pěší budou bezbariérové a přizpůsobené osobám s omezenou orientací

Cíl

Zvýšení bezpečnosti zejména pohybu chodců, zvýšení kvality hromadné dopravy, zvýšení atraktivity využívání hromadné dopravy, propojení více druhů dopravy (cyklo, automobilová, autobusová a vlaková)

Výsledek

Zrekonstruované chodníky, vybudovaný nový chodník a zrekonstruované autobusové zastávky v obou směrech

Realizace

leden-červenec 2021

Registrační číslo

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013082

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.