Pecerady-hřiště - rekonstrukce chodníků a autobusových zastávek

Stručný popis projektu

Záměrem projektu je rekonstrukce chodníků, výstavba nového chodníku a rekonstrukce autobusové zastávky u hřiště v obou směrech podél silnice III/1069 v obci Pecerady (místní část obec Týnec nad Sázavou), komunikace pro pěší budou bezbariérové

Cíl

Zajištění kontinuálního provozu nově postavené a zrekonstruované komunikace pro pěší a zrekonstruované autobusové zastávky od data ukončení realizace projektu, zvýšení bezpečnosti zejména pohybu chodců, zvýšení kvality hromadné dopravy, zvýšení atraktivity využívání hromadné dopravy, propojení více druhů dopravy (cyklo, automobilová, autobusová a vlaková)

Výsledek

Zrekonstruované chodníky, vybudovaný nový chodník a zrekonstruované autobusové zastávky v obou směrech

Realizace

březen – prosinec 2024

Registrační číslo: CZ.06.05.01/00/22_060/0002820

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.