Prodej pozemků

Obrázek - Mapa pozemků

Město Týnec nad Sázavou prodá stavební pozemky parc. č. 3119/8 o výměře 1277 m2 a parc. č. 3119/38 o výměře 848 m2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou za cenu 1.800 Kč/m2 + DPH + náklady s převodem spojené.

Pozemky se nacházejí v ulici Višňová, v lokalitě mezi Chrástem nad Sázavou a Týncem nad Sázavou. Pozemky jsou zainvestovány inženýrskými sítěmi (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické energie, zpevněná komunikace). V územním plánu města jsou určeny jako plocha pro BSO – plochy smíšené obytné městské.

Občané mohou předložit na městský úřad své nabídky a připomínky ve lhůtě 15 dnů od vyvěšení na úřední desce (zveřejněno 28.2.2018). V nabídce musí být uvedeno jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo předkladatele a parcelní číslo pozemku, o který má předkladatel zájem.

Mapa pozemků


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru