Hrad a muzeum

Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou

Nádvoří Adama Hodějovského 48
257 41 Týnec nad Sázavou

Telefon: 317 701 051
Mobil: 608 971 312
E-mail: muzeum@kctynec.cz
www.hradtynec.cz
Facebook
Instagram

Na hradě se často konají výstavy umělců, koncerty hudebních spolků, vystoupení uměleckých škol, středověké jarmarky, keltské programy, svatby a nedílnou součástí jsou i pravidelné ochotnické divadelní festivaly. O vánočních a velikonočních svátcích jsou zde výstavy zaměřeny na tradice daných svátků. Zajímavostí je stálá výstava Týnecké kameniny. Malá továrna na kameninu fungovala jako jedna z prvních továren tohoto typu v Čechách. Další stálá expozice se týká historie města a jeho pamětihodností. Návštěvníci tak získají přehled o celkové historii hradu. Nachází se ve sklepení hradu, jehož část je přístupná veřejnosti.

Románská rotunda

Nejstarší písemná zpráva o existenci Týnce a týneckého hradu je z roku 1318 a zachovala se ve zlomku bývalých soudních spisů tzv. půhonných desek. Archeologické nálezy, objevené při výzkumu v týneckém hradním nádvoří v letech 1969–1974 a další nálezy v okolí Týnce (např. slovanské pohřebiště na Brodcích z 8. až 9. století aj.) ukázaly, že tato oblast byla osídlena již v 8. až 10. století. V 11. století zde byl postaven nejprve dřevěný a později kamenný hrad s románskou rotundou, která je nejstarší dochovanou stavební památkou v Týnci. Gotická věž nyní slouží jako rozhledna.
V muzeu se nachází stálá expozice týnecké kameniny. Manufakturu na toto zboží zde založil František Josef hrabě z Vrtby v roce 1791 a fungovala až do roku 1866.

Kolonie netopýra velkého

Při návštěvě týneckého hradu máte jedinečnou možnost seznámit se s jeho pozoruhodnými obyvateli. Předposlední podlaží hradní věže totiž obývá letní kolonie netopýra velkého.

Historie a současnost týnecké kolonie

Původně využívala kolonie netopýrů velkých jako úkryt půdní prostory nedalekého kostela sv. Šimona a Judy. Poté, co byla v roce 1982 provedena oprava střechy kostela, při níž byly uzavřeny i vletové a výletové otvory, byli netopýři nuceni hledat nové útočiště. To našli v blízké věži týneckého hradu, kde se usídlili na stropě předposledního podlaží. Od té doby zde každoročně rodí a odchovávají svá mláďata. To i přes to, že je věž po celou letní sezónu přístupná veřejnosti a prochází zde denně desítky návštěvníků.

Soužití netopýrů a lidí

Týnecká věž je také příkladem dlouhodobého soužití netopýrů a lidí. Přestože přítomnost netopýrů občas může způsobovat některé problémy, při dobré vůli a porozumění je možné tyto situace vyřešit. Stejně tak jsou zvířata schopna přivyknout určitému rušení ze strany lidí, které je přímo neohrožuje.