Český zahrádkářský svaz - Týnec

Kontakt

Šárka Belovická

e-mail: zahradkaritynecns@seznam.cz

Webové stránky: www.zahradkari.cz/zo/tynec

Na začátku roku 2024 měla organizace 75 členů. Jejím hlavním úkolem je získávání mladších členů a propojování se s veřejností. Především péčí o veřejný prostor – výsadba lípy ke 100. výročí ČR nebo péče o prostranství u historického mostku.

Největší událostí je vždy zahrádkářská výstava konaná o týneckém posvícení, která se již stala tradicí. Je komponovaná do širších témat, například – dřevo a kámen, květina a sklo, retrománie a další. Velmi dobrá je také spolupráce se základními školami. Týnecká organizace obdržela v r. 2012 stříbrnou medaili od republikové rady za práci a rozvoj zahrádkářského hnutí.       

Zaměřujeme se i na přednáškovou činnost a pořádání zájezdů spojených se zahrádkářskou tématikou, a to nejen pro členy naší organizace.