Hasiči

Hasičský záchranný sbor České republiky pro Středočeský kraj

Kdy volat 150? 

Při požáru, výbuchu, živelné pohromě, úniku nebezpečných látek, při technické havárii, pro vyprošťování osob apod. Všude tam , kde je potřeba provádět záchranné a likvidační práce.


Evidence pálení

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. 


Město Týnec nad Sázavou zřizuje, provozuje a finančně zajišťuje Jednotky sboru dobrovolných hasičů a finančně podporuje činnost hasičských sborů.


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Týnec nad Sázavou - Pecerady (JPO 3)

Hasičská sbrojnice Pecerady

257 41 Týnec nad Sázavou

Roman Hudrlík, velitel

tel. 724 322 466

e-mail: hudroma@seznam.cz

Zaměření: kromě hašení požárů zasahují hasiči také při dopravních nehodách, úniku nebezpečných látek, v případě povodní, jiných živelních pohrom, ekologických haváriích, technické pomoci a jiných mimořádných událostech jako například ochrana obyvatelstva (krizové řízení, evakuace, zajištění náhradního ubytování, dekontaminace ...)


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Týnec nad Sázavou (JPO V)

Hasičská zbrojnice Týnec nad Sázavou

Benešovká 23

257 41  Týnec nad Sázavou

Michal Pěkný, velitel

tel. 775 647 398

e-mail: pekny-elektrikar@seznam.cz

Facebook: https://www.facebook.com/HasiciTNS/

Zaměření: zajistí odklizení padlého stromu, soutěže pro děti


Sbor dobrovolných hasičů Krusičany

Martin Chocholoušek

Hasičská zbrojnice Krusičany

257 41  Týnec nad Sázavou

Zaměření: soutěže pro děti


Sbor dobrovolných hasičů Podělusy

Roman Skopec

Hasičská zbrojnice Podělusy

257 41  Týnec nad Sázavou

Zaměření: soutěže pro děti


Sbor dobrovolných hasičů Zbořený Kostelec

Michal Tamele

Hasičská zbrojnice Zbořený Kostelec

257 41  Týnec nad Sázavou

Zaměření: soutěže pro děti