Knihovna

Městská knihovna Týnec nad Sázavou

Pod Hradištěm 18
257 41 Týnec nad Sázavou

Telefon: 317 701 109  
E-mail: knihovna@kctynec.cz
On-line katalog: www.ktns.tritius.cz
www.knihovnatynec.cz
Facebook 1
Facebook 2
Instagram

Informace

Zřizovatel: Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace. V 1. patře se nachází oddělení pro dospělé (beletrie i naučná literatura, časopisy). Ve 2. patře se nachází oddělení pro děti. 

Služby knihovny

  • půjčování beletrie, naučné literatury, brožur a periodik a ostatních informačních materiálů na dobu jednoho měsíce
  • elektronický on-line katalog o aktuálním knižním fondu
  • přístup k internetu a tiskárnám
  • rezervace požadované literatury
  • knihovnicko-informační lekce pro školská zařízení
  • exkurze
  • pravidelná setkání nad knihami pro děti, literární kvízy a soutěže

Knihobudky

Pracovníci knihovny se starají také o knihy v knihobudkách, které jsou umístěny v Týnci nad Sázavou a zdarma poskytují možnost četby v místě bydliště. Do knihobudky se vloží knihy, které občané už nepotřebují, mají je přečtené a chtějí se o ně podělit s ostatními. Čtenář si pak může vybranou knihu půjčit domů. 
www.knihobudka.cz

Knihobudka u hotelu Týnec

Seznam knihobudek v Týnci nad Sázavou

Týnec nad Sázavou | parkoviště u městského úřadu, K Náklí
Týnec nad Sázavou | dopravní terminál, ul. Pražská
Týnec nad Sázavou | před domem s pečovatelskou službou, Okružní 275
Týnec nad Sázavou | v parčíku u společenského centra, Klusáčkova 12
Týnec nad Sázavou | u Obchodního domu Hruška
Týnec nad Sázavou | Rondel, Okružní
Týnec nad Sázavou | u lavičky, Týnec nad Sázavou 294
Týnec nad Sázavou | Jílovská 296
Podělusy | autobusová zastávka
Chrást nad Sázavou 243 | u prodejny potravin
Chrást nad Sázavou | autobusová zastávka 
Týnec nad Sázavou, Náklí | u mlýna, Pod Hradištěm

Knihovny v regionu

Místní knihovna Zbořený Kostelec

Knihovník: Alena Křížová
Knihovna se nachází v 1. patře sokolovny
Otevírací doba: pondělí 16:30 – 17:30 hodin
Nemá vlastní fond, půjčování zajištěno soubory z MěK Týnec nad Sázavou

Místní knihovna Podělusy

Knihovník: Lucie Matoušková
Knihovna se nachází v hasičské zbrojnici
Otevírací doba: sobota 16:00 – 18:00 hodin
Vlastní fond: 535 svazků
Doplňuje se soubory z MěK Týnec nad Sázavou

Místní knihovna Pecerady

Knihovník: Eva Vojtková
Knihovna se nachází v hasičské zbrojnici
Otevírací doba: pondělí 17:00 - 19:00 hodin
Vlastní fond: 2098 svazků
Doplňuje se soubory z MěK Týnec nad Sázavou