Dům s pečovatelskou službou

Kontakt

DPS v ul. Okružní 520 (žlutá budova)
správce: Ivo Růžička
telefon: 777 850 572

DPS v ul. Okružní 525 (modrá budova)
správcová: Ludmila Šiňorová
telefon: 605 414 495

Pečovatelský dům

V Týnci nad Sázavou je k dispozici modrý a žlutý pečovatelský dům. Jde o objekty neústavního charakteru, kde je jim poskytována pečovatelská služba tak, aby si mohli alespoň částečně a podle svých možností zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí a v přirozeném sociálním prostředí.

Ubytování v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Týnci nad Sázavou je poskytováno zejména seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Dům s pečovatelskou službou v Týnci nad Sázavou

Přidělení bytu

Přidělování bytů podléhá režimu, který stanoví rada města v Pokynu rady "O přidělování bytů v době s pečovatelskou službou" v souladu platnou legislativou. Přidělení bytů podléhá schválení odboru sociálních věcí v Benešově. Žádost se podává na vyplněném předepsaném formuláři spolu s vyjádřením lékaře a s čestným prohlášením.

Jak podat žádost o umístění?

Pro podání žádosti o umístění v domě s pečovatelskou službou kontaktujte Martu Kratochvílovou na e-mailu kratochvilova@mestotynec.cz nebo pracovníky podatelny.

FORMULÁŘE