Modernizace Mateřské školy Týnec nad Sázavou

Název operace

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Popis projektu

Předmětem projektu „Modernizace Mateřské školy Týnec nad Sázavou“ je rekonstrukce 2 výdejen a zázemí (prádelny a keramické dílny) a pořízení 2 kuchyňských linek do Mateřské školy Týnec nad Sázavou (Komenského 278).

Cíle projektu

Cílem projektu u rekonstrukce 2 výdejen a zázemí (prádelny a keramické dílny) je zlepšení bezpečnostních a hygienických požadavků školních výdejen, a zároveň z důvodu modernizace provozu školních výdejen, tak aby odpovídala dnešním standardům a hygienickým a bezpečnostním předpisům. Cílem projektu u pořízení kuchyňských linek je zvýšení bezpečnostních a hygienických požadavků na výdej stravy a z důvodu modernizace prostředí kuchyňských linek.

Výsledky projektu

Výsledkem tohoto projektu budou zrekonstruované 2 školní výdejny a jejich přilehlé zázemí (prádelny a keramické dílny) v budově Mateřské školy Komenského 278 a pořízení 2 nových kuchyňských linek do školních výdejen.

Realizace

duben 2022 – říjen 2023

Registrační číslo projektu

22/006/19210/120/001/000770

Projekt je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova z Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Posázaví.

Projekt – modernizace mateřské školy [PDF 245.73 kB]