Kulturní centrum Týnec nad Sázavou

Stručný popis projektu

Záměrem projektu je přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum s tím, že bude do objektu vestavěna městská knihovna a koncentruje se tak pod jednu střechu více různých služeb pro občany a návštěvníky.

Cíl

Cílem projektu je rozšíření a rozvoj kulturních a kreativních aktivit, koncentrace kulturních aktivit do jednoho objektu, přestavba části objektu kulturního centra na městskou knihovnu.

Výsledek

Nové vybudované kulturní a kreativní centrum včetně městské knihovny.

Realizace

červenec 2024 – říjen 2025

Registrační číslo: 0331000001

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.