Zbořený Kostelec

Vesnice s 260 obyvateli leží v krásné krajině ohraničené meandrem řeky Sázavy, od severu chráněna zalesněnými svahy vrchu Čížov. Rozvoj osady nastává s rozvojem textilní výroby v sousedních Brodcích po roce 1842 a zejména pak po r. 1936 s přechodem továrny na strojírenskou výrobu.