Čakovice

Osada Čakovice se připomíná poprvé roku 1310, kdy papež potvrdil klášteru sv. Jana na Ostrově u Davle držbu vsi Schacovicz. Podle urbáře tohoto kláštera z roku 1390 platili poddanské dávky ve vsi Czacowiczie dva velcí rolníci, deset chalupníků, dva tzv. podruzi, dále se platilo 30 grošů ze mlýna. Během husitských válek patrně získal Čakovice rod Sádlů ze Smilkova ke statku Netvořice, v roce 1560 byly Czacowicze připojeny k panství Konopiště. V roce 1654 patřilo panství hraběti Václavu Michnovi a v Čakovicích bylo zjištěno pět sedláků a tři pusté grunty. Jméno znamenalo ves lidí Čakových.

Od 01.07.2006 jsou Čakovice místní částí Týnce nad Sázavou.