Brodce

Malá místní část na levém břehu Sázavy, významná svou průmyslovou historií. Svůj název odvozuje od brodu přes řeku na staré kupecké cestě z jižních zemí do královské Prahy Rozvoj nastává v polovině 19. století výstavbou rozsáhlé přádelny a barvírny příze a zejména pak od r. 1936, kdy tovární objekt zakoupil zakladatel značky JAWA továrník Ing. František Janeček a přenesl sem strojírenskou výrobu. K místní části se pojí jméno K. H. Máchy, neboť zde dožívala na ubytovně přádelny jeho životní láska Márinka, rozená Stichová, dcera hajného z nedaleké Taranky.

Kněžina