Kniha o Týnci

Kniha o Týnci, k historickým kořenům města 2018

Týnec nad Sázavou, k historickým kořenům města – druhé doplněné vydání. Kniha popisuje události našeho města od jeho počátku až do současnosti. Obsahuje spoustu fotografií, včetně historických, a najdeme v ní také příběhy o naší dávné i nedávné minulosti, odvaze a boji našich spoluobčanů proti fašismu, posléze i komunismu.

Kniha byla vydána při příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o městě, které jsme oslavili loni. Podle ohlasů, Vás čtenářů, se moc hezky čte, používá ji i škola při výuce v hodinách prvouky, vlastivědy, a také dějepisu. Věděli jste třeba, proč jsou v lese nad hájenkou ty hluboké jámy? Že u staré pošty byla první benzinová stanice a ve svahu pod hotelem kiosky s provozovnami prvních podnikatelů města či jak statečný byl třeba váš soused? I to se v knize dočtete. A také zajímavosti o naší současnosti. O tom, kolik je mezi námi lidí, které nebaví jen tak sedět doma a pracují v různých spolcích, ať už sportovních nebo zahrádkářských, rybářských a podobně. A navíc moc rádi. „Je dobré uchovávat historii města pro naše potomky, kteří třeba za dalších 700 let budou slavit dvakrát tak vysoké výročí,“ řekl starosta města Martin Kadrnožka. Druhé vydání je doplněno o události, které se staly od roku 2006, případně o nové historické souvislosti a milníky, které nebyly ještě v době prvního vydání známé. Publikace je zároveň první samostatnou knihou věnovanou historii, přírodě, současnosti a životu ve městě. Knihu psal celý kolektiv autorů v čele s Ing. Ladislavem Žížalou a PhDr. Danielem Povolným, Ph.D.

Publikace stojí 350 Kč a je možné ji zakoupit v podatelně Městského úřadu, v infocentru a na hradě v Týnci.

Kniha o Týnci, k historickým kořenům města 2018 [PDF 112.98 MB]

Kniha o Týnci, k historickým kořenům města 2006

Město Týnec nad Sázavou vydalo knihu o Týnci „Týnec nad Sázavou - K historickým kořenům města“. Veřejnosti byla slavnostně představena a na již tradiční společenské akci Ocenění významného občana města ve Společenském centru Týnec v pátek 27.10. 2006

Pro město Týnec nad Sázavou byl křest knihy mimořádnou událostí. Publikace je zároveň první samostatnou knihou věnovanou historii, přírodě, současnosti a životu ve městě. Na jejím vzniku se podílel celý kolektiv autorů, se kterými byla také uspořádána beseda „Jak kniha vznikala“. Publikaci bylo možné na místě zakoupit.

Tvorba knihy byla společně s doprovodnými akcemi začleněna do projektu „K historickým kořenům města“. Tento Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EAGGF).

Veškeré výtisky knihy určené k prodeji již byly vyprodány. K zapůjčení je v Městské knihovně.

Kniha o Týnci, k historickým kořenům města 2006 [PDF 62.33 MB]