Týnec nad Sázavou

„Živé a pohodové místo pro všechny generace uprostřed čisté přírody na řece Sázavě.“

Naši vizí je vytvořit „vesničku střediskovou“, která poskytne trvale bydlícím bezpečí, komfort, příležitost pro rozvoj pracovního trhu, dostatek možností pro trávení volného času a dostatek zeleně pro rekreaci. Udržitelné projektování a výstavba je kladena s důrazem na moderní řešení s rozvojem modrozelené infrastruktury.

týnecký hrad a rotunda

Město Týnec nad Sázavou s 5 807 obyvateli je významným střediskem nacházejícím se na obou březích dolního toku řeky Sázavy. K městu náleží místní části Chrást nad Sázavou, Podělusy, Pecerady, Zbořený Kostelec, Krusičany, Brodce, Čakovice a osady Větrov a Hůrka.

Historie města spadá do 11. století, kdy byla postavena románská rotunda na levém břehu řeky Sázavy. Kořeny osídlení Týnecka jsou doložené nejen mnohačetnými archeologickými nálezy v bližším i vzdálenějším okolí, ale zejména památníky z dávné historie - odkrytými základy přemyslovského paláce, jednou z mála zachovalou románskou rotundou z počátku 2. tisíciletí, gotickou věží a hradním dvoupodlažním objektem, dnešním městským muzeem. Pojmenování osady pochází ze staročeského pojmu „týn“, což znamená ohrazené či opevněné místo, ohradu, oplocení. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. Za zmínku stojí i zřícenina královského hradu Zbořený Kostelec.

Počátky moderní průmyslové výroby se datují do 2. poloviny 19. století, kdy Týnec proslul výrobou kameninového zboží. Výrobky této již zaniklé továrny zaujímají dodnes významné místo ve sbírkách veřejných i soukromých, doma i v zahraničí. Na Brodcích u Týnce nad Sázavou vznikla jedna z největších přádelen v Čechách. Prudký rozmach Týnce nastává s příchodem pražského továrníka Ing. Františka Janečka. Na pravém břehu Sázavy postavil moderní slévárnu, dnešní Metaz a.s., na levém břehu v Brodcích zakoupil tovární objekt bývalé přádelny, kde spatřily světlo světa nejen automobily JAWA - MINOR, ale zejména v letech po 2. světové válce proslulé a všem motoristům známé JAWY "pérák“ a „kývačka". Dokladem této činnosti je vynikající sbírka motocyklů JAWA v dnešním motocyklovém závodě.

Díky své poloze na řece Sázavě s řadou jezů a starých mlýnů, uprostřed lesů a díky bohaté historii byl a stále je Týnec místem vyhledávaným turisty, zejména pak vodáky. Město je rozděleno řekou na dvě části. Na levém břehu leží starší část s historickými objekty, kterým dominuje vysoká gotická věž s úchvatným pohledem do Posázaví, kostel svatého Šimona a Judy, dále prvorepubliková Janečkova vila nebo památkově chráněný Hotel Týnec. Zde se také nachází Turistické informační centrum. Na pravém břehu návštěvník najde novější výstavbu, sídliště, městský úřad, polikliniku a obchody. Najdete tu také železniční stanici Posázavského Pacifiku, kde je začátek 5km naučné stezky, která návštěvníky seznamuje s přírodními, kulturními a historickými zajímavostmi. Na základě rozvoje průmyslové výroby, růstu počtu obyvatel a celkového významu tohoto místa v regionu získal Týnec 1. ledna 1969 statut města.

Dostatek obchodů, stravovacích zařízení, ubytovací kapacity, sportovního a kulturního vyžití, včetně dostupnosti zdravotních služeb, vytváří v současnosti záruky pro příjemně strávené chvíle ve městě a jeho místních částech. 

Plán města [JPG 320.01 kB]

FOTOGALERIE