Odbor projektového řízení

Ing. Alena Pivoňková
referentka
317 701 937
608 217 964
Odbor projektového řízení
Bc. Věra Velková
vedoucí
317 701 937
776 625 446
Odbor projektového řízení
Michaela Veselá
referentka
317 701 937
774 616 600
Odbor projektového řízení

Náplň práce