Odbor finanční

Ing. Kateřina Hrušková
vedoucí
317 701 921
723 048 258
Odbor finanční
Dagmar Kudrnová
pokladní
317 701 432
Odbor finanční
Eva Starcová
účetní
317 701 939
Odbor finanční
Bc. Lucie Steinhüblová
účetní
317 701 939
Odbor finanční

Náplň práce

  • Spolupráce při sestavování rozpočtu, kontrola plnění a provádění rozpočtových opatření
  • Příjem dotací jejich zaúčtování, kontrola čerpání a finanční vypořádání
  • Vyplňování daňových přiznání (daň z převodu nemovitostí, darovací a z příjmu právnických osob)
  • Evidence došlých faktur, jejich proplácení a účtování
  • Poskytování provozních příspěvků příspěvkovým organizacím, zájmovým a sportovním organizacím
  • Účtování příjmů města (daně, poplatky, pokuty, nájemné a služby bytového hospodářství, pronájem nebytových prostor)
  • Vedení příjmové pokladny (správní poplatky)
  • Vedení výdajové pokladny (poskytování záloh na drobné vydání)
  • Evidence splátek za prodané byty a jejich účtování

HOSPODAŘENÍ MĚSTA