Chrást nad Sázavou

Vesnice

Starobylá vesnice patřící v minulosti do panství Ostrovského kláštera na řece Vltavě u Davle, založeného r. 999 Boleslavem II. Na místě bývalé kaple založen pseudogotický kostel sv. Kateřiny uváděný v soupisu církevního majetku k r. 1352. Ale již r. 1150 se Chrást připomíná mezi čtyřmi nejznámějšími obydlenými sídly v našem kraji: Benešov, Chrást, Jílové a Živohošť. V nedaleké obci Lešany, rodišti básníka Františka Hrubína, se nachází jeho rodný domek a u obce muzeum vojenské techniky.


 

Sídliště

V souvislosti se sídlem 33. protitankové brigády v Lešanech bylo rozhodnuto postavit sídliště na pravém břehu Sázavy v teritoriu obce Krhanice. Výstavba sídliště byla zahájena v r. 1951 a za 2 roky bylo dokončeno 11 domů. Později byla přistavěna horní řada 5 domů a 2 svobodárny. Stavbu prováděla firma Konstruktiva, té však vydatně „pomáhalo“ na třista pétépáků, jejichž jedinou mechanizací byly lopaty, krumpáče a dopravníkový pás. V areálu sídliště byla pouze hlavní silnice vedoucí středem, až v r. 1958 byla vybudována silnice před čp. 200–209.

Územně patřilo sídliště pod Krhanice, okres Praha-západ, po r. 1960 bylo jako osada Chrást-sídliště připojeno k Týnci nad Sázavou.

V r. 1961 byla dokončena stavba Posádkového domu armády (PDA) a slavnostně otevřeny jeho prostory. Pořádaly se zde společenské akce pro dospělé i pro děti. V objektu byla restaurace, kino, knihovna, tělocvična a mateřská škola, která je v provozu od r. 1963 dosud.