Regulační plán

Regulační plán (RP) řeší využití území a stanovuje limity únosného zatížení v okolí Pěší ulice.

Schválen byl zastupitelstvem dne 19.06.2000 a vydán radou města 18.09.2000. Obsahuje výkresovou a textovou část (pdf a jpg).

Obecně závazná vyhláška - závazné části regulačního plánu - centrum občanské vybavenosti

Soubory regulačního plánu ke stažení [ZIP 19.1 MB]