Jak správně nakládat s odpadem

Odpad

do nádoby patří

do nádoby nepatří

místo odevzdání způsob zneškodnění

PAPÍR

čistý papír, noviny, časopisy, knihy, letáky, kancelářský papír, kartonové a lepenkové obaly –rozložené!

papír znečištěný, mastný, rozmočený, pleny, hygienické potřeby

do kontejnerů rozmístěných po městě (nebo sběrné suroviny), odpad je svezen na třídící linku, dotříděn a odvezen ke zpracovateli

PLAST A NÁPOJOVÝ KARTON

PET lahve, plastové fólie, obaly od šamponů, obaly od destilované vody, polystyren, obaly od rostlinných olejů, kelímky od jogurtů, tetrapackové a papírové obaly od nápojů

obaly od nebezpečných chemikálií, syntetických a minerálních olejů

do kontejnerů rozmístěných po městě, odpad je svezen na třídící linku, dotříděn a odvezen ke zpracovateli

SKLO (není nutné třídit podle barvy skla) láhve od nápojů, sklenice od kompotů, okenní tabule

lahve od nápojů, sklenice od kompotů, okenní tabule, porcelánové a keramické střepy, zrcadla, skla s drátěnou výplní, zářivky, výbojky, autoskla

do kontejnerů rozmístěných po městě, bez ohledu na druh skla nebo barvu kontejnerů, odpad je svezen na třídící linku, dotříděn a odvezen ke zpracovateli

BIOODPAD

kompostovatelné odpady, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky potravin rostlinného původu, čajové sáčky, listí, tráva

maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, obaly od zeleniny

do kompostu, kompostéru nebo nádob u nemovitostí (poskytují TS), větší objem bioodpadu je možno přivézt na kompostárnu Želivec – Sulice

VÝROBKY ZPĚTNÉHO ODBĚRU

kompletní lednice a mraznice, televizory a PC technika, pračky, sporáky, rádia, mixéry, výbojky, zářivky - pouze na sběrný dvůr, ne do červeného kontejneru, elektronářadí, elektronické hračky

nekompletní zařízení, nebezpečný odpad

kompletní elektrozařízení odebereme ve sběrném dvoře, menší elektrospotřebiče je možné vhazovat do červených kontejnerů označených logem ASEKOL / odpad je rozdělen na jednotlivé druhy a předán oprávněným osobám k likvidaci

KOMUNÁLNÍ ODPAD odpad, který není nebezpečný a nelze ho dále využít nebezpečné odpady, stavební odpady, tekuté odpady, elektrozařízení, tráva, listí do popelnic nebo kontejnerů označených platnou etiketou, odpad je odvezen a ukládán na skládku
KOVY kovové obaly, kovové předměty, výrobky z hliníku, a barevných kovů

kovem povrchově upravené plasty, sklo a keramika, plechovky od oleje, nebezpečných chemických látek a syntetických barev

do kontejnerů rozmístěných po městě, do sběrných surovin nebo sběrného dvora (možné odevzdat pouze po oddělení plastů, skla, dřeva – jen čistý kov)

OLEJE A ROSTLINNÉ TUKY

použité rostlinné kuchyňské oleje živočišné tuky, syntetické a minerální oleje

do černých 240l nádob označených pro třídění použitých rostlinných olejů, v plastových uzavřených PET lahvích

TEXTIL čistý a suchý textil znečištěný a vlhký textil do bílých kontejnerů (Diakonie, DIMATEX), nejlépe v plastových pytlích
AZBEST střešní krytina s azbestem (eternit) znečištěná krytina oleji a dalšími nebezpečnými látkami

po objednání pouze na skládku, TS mohou zajistit dopravu, uložení na skládce si zajistí a hradí původce odpadu

OBJEMNÝ ODPAD vyřazený nábytek, koberce, matrace – vše musí být roztříděno na dřevo, kování, plasty, sklo... odpad, který se dá odložit do nádob TKO, pneumatiky, kovy apod. do sběrného dvora, kapacita sběrného dvora je omezena, je třeba se objednat předem
NEBEZPEČNÝ ODPAD

zbytky rozpouštědel, chemikálií, kyselin, barvy, oleje, obaly od barev, chemikálií, rozpouštědel, lepidla, prošlé léky, akumulátory, baterie, rozbité výbojky, rozbité zářivky, nekompletní lednice, televizory a počítačová technika

pneumatiky (odevzdávají se pouze do pneuservisu)

do sběrného dvora, odpad je rozdělen na jednotlivé druhy a předán oprávněným osobám k zneškodnění, uložení není zpoplatněno

STAVEBNÍ ODPAD zbytky cihel, betonů, tašky, zemina, kamení odpad znečištěný chemikáliemi, oleji, mastnotou, asfaltem a azbestem

po objednání pouze na skládku. V malém množství lze odpad předat na sběrném dvoře, služba je zpoplatněna