Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

V České republice vznikl první zákon o odpadech v roce 1991. V současnosti nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021. Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a prosazuje základní principy oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. Nakládání s výrobky s ukončenou životností upravuje zákon č. 542/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021. Nakládání s odpady z obalů upravuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství, 2016 [PDF 1.62 MB]

Plán odpadového hospodářství, 2012 [PDF 381.9 kB]

Plán odpadového hospodářství, 2006 [PDF 1.05 MB]

Výdaje a příjmy města

Výdaje a příjmy města, 2023 [PDF 476.79 kB]

Výdaje a příjmy města, 2022  [PDF 432.06 kB]

Výdaje a příjmy města, 2021 [PDF 432.6 kB]