Inzerce

Pro uveřejnění Vaší reklamy v Týneckých listech, prosím zašlete na e-mail radnice@mestotynec.cz vyplněný a podepsaný formulář v příloze spolu s Vaší inzercí do konce uzávěrky Týneckých listů.

FORMULÁŘ 

Kontaktní osoba: Alena Kořínková, kancelář starosty, tel. 317 701 530

Úhrada za inzerci je možná v hotovosti na pokladně MěÚ nebo na fakturu převodem z účtu

Cena za zveřejnění reklamy v Týneckých listech je stanovena v Pokynu rady - ceník reklamy

Inzerenti (občané i podnikatelé) se sídlem (bydlištěm) v Týnci nad Sázavou a jeho místních částech mají slevu 50% z ceny za reklamu.