Týnecké listy

Pravidla pro zveřejnění příspěvku a inzerce

Příspěvky do Týneckých listů zasílejte na adresu radnice@mestotynec.cz nebo redakce@mestotynec.cz do konce uzávěrky Týneckých listů. Uzávěrky jsou vždy poslední pracovní den v lichém měsíci.

 • Každý článek musí mít nadpis, který bude výstižný, stručný a měl by obsahovat sloveso. 
 • Každý příspěvek musí být podepsán jménem, příjmením autora, příp. funkcí (např. lektorka, vedoucí oddílu atd.).
 • Obsah příspěvku by měl obsahovat odpovědi na otázky: kdo, co, kdy, kde, proč a jak. Ujasněte si, co chcete čtenářům sdělit, jaký by měl být důvod si článek přečít. Cílem je upoutat čtenáře. Nepište zbytečně dlouhá souvětí a zkratky vždy rozepisujte. Méně textu může mnohdy znamenat více.
 • Za správnost a věcnost údajů vždy odpovídá autor příspěvku (názvy, jména, data, místa, …). Redakční rada tyto informace nemusí mít.
 • Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
 • Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování, nesmějí obsahovat vulgární urážky, osočování, pomluvy apod. Nerespektování těchto pravidel bude mít za následek neuveřejnění příspěvků.
 • Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nebudou zveřejňovány jako příspěvky, ale pouze jako placená inzerce.
 • Termín uzávěrky je závazný. Při jeho nedodržení nemusí být příspěvek zveřejněn.
 • Zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do následujícího vydání Týneckých listů s ohledem na aktuálnost příspěvku.
 • Přednostně se zveřejňují příspěvky o akcích, které přímo souvisejí s akcemi na území města Týnec nad Sázavou.

Fotografie

Fotografie nevkládejte do textu. Posílejte je samostatně v příloze v kvalitním rozlišení pouze ve formátu *.jpg.

Článek

Optimální velikost příspěvku/textu je odstavec až 1/1 strany A4 v editovatelném formátu *.docx. (NE v PDF).

Pro sjednocení textu:

 • Finanční částky ve formátu: 1 000 000 Kč
 • Datum ve formátu: 1. 1. 2021
 • Čas ve formátu: 7:00 

Plakáty

Plakáty zasílejte ve formátu *.pdf (redakce PDF formát neopraví. U kulturních a sportovních akcí nezapomeňte zaslat na Kulturní centrum Týnec. Zkontrolujte věcnost a správnost plakátů od třetích stran.

Inzerce

Pro uveřejnění Vaší reklamy v Týneckých listech, prosím zašlete e-mailem vyplněný a podepsaný formulář v příloze spolu s Vaší inzercí do konce uzávěrky Týneckých listů. 

FORMULÁŘ 

 • Kontaktní osoba: Alena Kořínková, kancelář starosty, tel. 317 701 530, e-mail: korinkova@mestotynec.cz
 • Úhrada za inzerci je možná v hotovosti na pokladně MěÚ nebo na fakturu převodem z účtu
 • Cena za zveřejnění reklamy v Týneckých listech je stanovena v Pokynu rady - ceník reklamy
 • Inzerenti (občané i podnikatelé) se sídlem (bydlištěm) v Týnci nad Sázavou a jeho místních částech mají slevu 50% z ceny za reklamu.

Uzávěrky

Informace o termínech uzávěrky pro podávání příspěvků a inzerce 

 • Uzávěrka Týneckých listů č. 1 (leden-únor) je 31.01.2024. Týnecké listy vychází začátkem března.
 • Uzávěrka Týneckých listů č. 2 (březen-duben) je 28.03.2024. Týnecké listy vychází začátkem května.
 • Uzávěrka Týneckých listů č. 3 (květen-červen) je 31.05.2024. Týnecké listy vychází začátkem července.
 • Uzávěrka Týneckých listů č. 4 (červenec-srpen) je 31.07.2024. Týnecké listy vychází začátkem září.
 • Uzávěrka Týneckých listů č. 5 (září-říjen) je 30.09.2024. Týnecké listy vychází začátkem listopadu.
 • Uzávěrka Týneckých listů č. 6 (listopad-prosinec) je 29.11.2024. Týnecké listy vychází na konci prosince.

Vydavatel a redakční rada

Vydavatelem Týneckých listů je město Týnec nad Sázavou. Vydavatel poskytuje prostor v každém vydání pro příspěvky pravidelných dopisovatelů, ale i příspěvky občanů. Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada. Redakční rada určí zařazení příspěvku do vhodné rubriky a grafické zpracování příspěvku. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky dopisovatelů redakčně zkrátit, upravit, případně neuveřejnit. 

Distribuce

Náklad Týneckých listů: 2 750 kusů (barevný tisk)

Zdarma 6x ročně do každé schránky:

 • Týnec nad Sázavou, Brodce 1 530 výtisků
 • Zbořený Kostelec 125 výtisků
 • Čakovice, Bohuslávka, Čisté potoky 125 výtisků
 • Pecerady, Větrov, Hůrka, Pášovka 220 výtisků
 • Podělusy 90 výtisků
 • Krusičany, Hrusice 85 výtisků
 • Chrást nad Sázavou 480 výtisků