Městská policie

Přemysl Divácký
strážník
606 393 382 Městská policie
Tomáš Klenovec
velitel
606 393 382
721 285 073
Městská policie
Tomáš Kůs
strážník
606 393 382 Městská policie
Jiří Otradovec
strážník
606 393 382 Městská policie

Náplň činnosti městské policie

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo podle jiného zákona zejména

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
  • přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem (zákonem o provozu na pozemních komunikacích a zákonem o přestupcích) k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
  • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a
  • činí opatření k nápravě

Městská policie v Týnci nad Sázavou nabízí možnost zvýšeného dohledu nad vybranými budovami v době nepřítomnosti jejich majitelů. Pokud například odjedete na dovolenou, strážníci budou v rámci své služby váš dům kontrolovat a vy se o případných problémech okamžitě dozvíte. Služba je určena především pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Týnci. Podrobné informace vám poskytne velitel Městské policie v Týnci nad Sázavou.