Základní umělecká škola

Kontakt

Základní umělecká škola v Týnci nad Sázavou

Jílovská 81

257 41  Týnec nad Sázavou

webové stránky: www.zusbenesov.cz

V Základní umělecké škole v Týnci nad Sázavou můžete studovat různé druhy hudebních oborů.

Hlavním posláním této školy je výchova a vzdělání v hudebním oboru. Na ZUŠ mohou vaše děti studovat tři základní obory. Prvním je přípravná hudební výchova. Délka studia je 1-2 roky. Druhý obor je I. stupeň, kde je délka studia 7 let. Posledním oborem je II. stupeň. Zde je délka studia 4 roky.

Škola se podílí na kulturním a společenském životě ve městě a pořádá různá vystoupení. Týnecká škola je pobočkou Základní umělecké školy Josefa Suka v Benešově, jejímž zřizovatelem je město Benešov.