Symboly

Znak města

znak městaÚstředním motivem znaku je charakteristická stavba pro město, rotunda asi z 11. století spolu s hranolovou obrannou věží ze 13. - 14. století, v popředí s obrannou zdí, vše v bílé barvě. Spodní část znaku je modrá, vyjadřující polohu města na řece Sázavě. V horní části s červeným pozadím jsou umístěny vlevo erb rodu Hodějovských z Hodějova (ryba v modrém poli) a vpravo erb rodu hrabat z Vrtbů (3 kusy paroží na žlutém podkladě).

V červeném štítě na modré patě za hradbou s cimbuřím románská kvádrovaná rotunda s apsidou, za ní hranolová věž, vše stříbrné s červenými střechami. Věž provázená dvěma gotickými štítky, pravý modrý se zlatou vyskakující rybou, levý zlatý s trojím (2,1) černým parožím.


Prapor

prapor městaList tvoří modré karé široké jednu třetinu délky listu nad stejně velkým žlutým čtvercovým polem a dva vodorovné pruhy, bílý a červený. V modrém poli žlutá vyskakující ryba, ve žlutém poili tři (2,1) černá paroží.

 


Logo města

Při návrhu logotypu jsme vycházeli z historických a geografických reálií Týnce nad Sázavou - ze znaku města, přítomnosti řeky Sázavy a nejvýznamnější památky - týnecké rotundy. Zároveň jsme si definovali Týnec jako město na řece, město na vlně a jako bránu do Posázaví. Koncept "brány" je odvozen od zjednodušeného písmena malého n. Nad řekou Sázavou. Písmeno n je natvarováno tak, že připomíná bránu - bránu do Posázaví, kterou město Týnec představuje. Je zde použit motiv vlny - řeky. Dohromady tvoří jednoduchou, kompaktní značku.

logo města s bránouJednotný vizuální styl (JVS) je obecným návodem, jak do budoucna používat celou městskou grafiku a bude postupně realizován podle aktuálních potřeb města. Tradiční znak města bude nadále užíván při oficiálních příležitostech. JVS je zjednodušeně systém jednotlivých prvků vizuální prezentace města a je součástí celé grafické identity. Mezi jednotlivé prvky JVS patří zejména logo, městské tiskoviny, propagační materiály, drobná architektura či webové stránky.

Jan Vaněček a Petra Kolaříková, atelier VAS


Symboly města ke stažení

Jednotný vizuální styl města - formát pdf [PDF 1.7 MB]

znak města - barevný, 2279x2885 - formát jpg, 3,01 MB [JPG 3.02 MB]

znak města - barevný, 150x189 - formát jpg, 18 kB [JPG 18.89 kB]

znak města - barevný, 80x112 cm - formát pdf, 168 kB [PDF 168.75 kB]

znak města - černobílý, 2761x3193 - formát jpg, 295 kB [JPG 295.77 kB]

znak města - černobílý, 150x173 - formát jpg, 36 kB [JPG 36.25 kB]

logo - brána do posázaví - formát jpg [JPG 189.21 kB]

Logo - 3 barvy [JPG 33.91 kB]

logo - barevné - formát jpg [JPG 141.36 kB]

logo - červené - formát jpg [JPG 184.66 kB]

logo - modré - formát jpg [JPG 182.45 kB]

logo - černé - formát jpg [JPG 128.28 kB]

logo - světle šedé - formát jpg [JPG 119.94 kB]

logo - inverzní - formát jpg [JPG 184.3 kB]