Skauti Týnec - TYSAN

Kontakt

Jitka Nosková, vedoucí oddílu

Skautský oddíl v Týnci nad Sázavou - TYSAN

Skautská klubovna je na konci cesty za Společenským centrem Týnec

257 41  Týnec nad Sázavou

e-mail: j.noskova@skaut.cz

webové stránky: https://tysan.skauting.cz/

Po celém světě platí, že Skauting jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle pak znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Jako každý skautský oddíl je i TYSAN rozdělen do družin podle věku a pohlaví, v našem případně jich je hned šest:

Družina našich nejmladších benjamínků si říká Berušky a schází se v ní holčičky předškolního a ranného školního věku (5-6 let).  Starší se pak dělí na světlušky (holčičky 2. - 5. třída), u nás zvané Opice a vlčata (kluci 2. - 5. třída), naši Svišti. Pro ty ještě starší, už odolnější a samostatnější u nás máme družiny skautek a skautů (v našem případe ještě rozdělené na mladší a starší). Říkáme jim Sovy a u kluků to jsou Mravenci a Bulldoci a uvítáme v nich holky a kluky v 6. - 9. třídě. Ti nejstaší u nás pak tvoří neoficiální Roverskou skupinu, která se stará hlavně o vedení družin, chod oddílu a střediska, ale také o svojí vlastní zábavu a rozvoj.

Pokud i Ty chceš patřit do našeho skautského oddílu, tak kontaktuj vedoucí oddílu Jíťu Noskovou pomocí e-mailu, kde vyjádříš svůj zájem a společně se domluvíte na podrobnostech.