Myslivecký spolek Háj Pecerady

Kontakt

Ing. Martin Hruška

IČO: 49828266

Pecerady 83

257 41 Týnec nad Sázavou

Myslivecký spolek Háj Pecerady má více jak padesátiletou tradici a po celou dobu je uživatelem honitby Pecerady o výměře cca 1 100 ha. V roce 2023 měl spolek 26 členů. 

Hlavní náplní spolku je zejména myslivost, myslivecké hospodaření, ochrana přírody a přírodních podmínek zvěře, dozorová činnost v honitbě. Myslivost lze dále definovat jakou soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolkovou činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního děditství.