In-line dráha

In-line dráha podél řeky Sázavy je součástí naučné stezky. Ta vede Týncem nad Sázavou a jeho okolím a seznamuje návštěvníky s přírodními, kulturními a historickými zajímavostmi. Zapojit se můžete také do hry geocaching.