Památky

Týnecký hrad a městské muzeum

Dominantou města je románský hrad. Z původního hradu přečkala do dnešních dnů nepřehlédnutelná hranolovitá věž a rotunda svatého Václava. První zmínky z literatury pocházejí z počátku 14. století, archeologické nálezy ovšem potvrdily, že nejstarší části hradu existovaly již v 11. století. Hrad byl původně strážní, měl zaručit ochranu kupců. Pro tento účel měl výhodnou polohu, protože se nachází na kopci, kdy je z jedné strany krytý hlubokou průrvou a z druhé strany řekou.
Během 17. století přestal hrad vyhovovat tehdejším požadavkům, a tak začal upadat. Koncem 18. století se jej pokusila zachránit Anna Marie z Vrtby, která si z hradu zřídila své letní sídlo. Díky tomu se podařilo tuto cennou památku zachovat do dnešních dnů.
Týnecký hrad je vyhlášen za kulturní i přírodní památku - přírodní proto, že část hradu obývá kolonie netopýrů. V novém křídle hradního paláce dnes sídlí městské muzeum, kde si návštěvníci mohou prohlédnout expozici týnecké kameniny a archeologických nálezů.

 

Janečkova vila

Janečkova vila

Kruhová budova postavená v roce 1929 pro Ing. Františka Janečka podle návrhu architektů Karla a Otty Kohnových. Vila byla zabavena právoplatným majitelům až v roce 1949 (vlastnil ji Metaz,), nepodléhala tedy Benešovým dekretům a mohla být v restituci opět vrácena dědicům. Od nich ji odkoupil soukromý majitel.

 

 

 

Kostel sv. Šimona a Judy

kostel Šimona a Judy

Původně gotická stavba ze 14. století, přestavěná později v barokním stylu. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s pravoúhlým presbytářem, obdélnou sakristií na severní straně, západní hranolovou věží a obdélnou předsíní na severní straně lodi. Figurální sklomalby pocházejí z r. 1892 (Kryšpín z Prahy). Součástí kostela je i márnice – čtvercová stavba v západní části ohradní zdi, završená jehlancovou střechou.

 

 

 

Zřícenina Zbořený Kostelec

Zřícenina hradu Zbořený Kostelec

Hrad Kostelec (původně Kostelec nad Sázavou), první zmínka r. 1341, byl královským majetkem Jana Lucemburského a Karla IV. V roce 1450 byl dobyt Zdeňkem Konopišťským ze Šternberka. Ten dal hrad obnovit jako vojenský opěrný bod pro velké množství vojáků. V roce 1467 byl hrad znovu dobyt vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Od té doby je zříceninou. Zřícenina Zbořený Kostelec je celoročně volně přístupná.

 

 

Dům U Micků

V roce 1899 byl postaven novorenesanční dům „U Micků“ č. p. 5 v Týnci nad Sázavou, který má fasádu a východní průčelí vyzdobené freskami a sgrafity od akademického malíře V. Klusáčka. Po desetiletí zde sídlil Poštovní úřad.