2023

Web participativního rozpočtu

Známe vítěze Participativního rozpočtu města pro rok 2023

V pondělí 20. 3. 2023 skončilo hlasování o projektech Participativního rozpočtu 2023. O Vaši přízeň se ucházelo 6 projektů. Všechny projekty získaly dostatečný počet kladných hlasů. Jelikož celková částka projektů činí celkem 429 690 Kč, mohou být realizovány všechny navrhované projekty.

Jak hlasování dopadlo?

NÁZEV PROJEKTU  
Osvětlení hřiště Podělusy 399
Obnova cesty Čakovice na Hrádečnici 193
Odpočinkové místo - Plavecká cesta 85
Zastínění dětského hřiště ve Zbořeném Kostelci 47
Skákací hrad pro dětské akce v Týnci nad Sázavou a jeho místních částech 36
Osvětlení víceúčelového sportovního hřiště v Krusičanech 19

Podrobnější informace o projektech


 

Projekty participativního rozpočtu

V úterý 31. ledna 2023 byl ukončen sběr projektů do čtvrtého ročníku participativního rozpočtu. Stejně jako v předešlých letech má město připravenou částku 500 000 Kč na projekty, které jste si sami navrhli. Pokud získají dostatečnou podporu ostatních obyvatel, budou i zrealizovány. Do letošního ročníku jste podali 8 projektů v celkové výši 978 190 Kč.

Na začátku února jsme posoudili podané projekty, mj. jejich realizovatelnost či finanční náklady. Zohledňovali jsme, zda je projekt realizován na městském pozemku a jaké je využití pozemku v územním plánu.

Dva projekty jsme vyhodnotili jako nerealizovatelné. Šest projektů postoupilo do hlasování.

Více se o navržených projektech dozvíte na webu participativního rozpočtu.

Hlasovat můžete od 1. do 20. března 2023 na webových stránkách participativního rozpočtu.

Každý hlasující má 2 kladné hlasy a 1 záporný hlas.

Vybírejte, které projekty se vám líbí, a zapojte se do hlasování!

Alena Pivoňková, koordinátorka Zdravého města a MA21


Videomedailonky projektů podaných do Participativního rozpočtu 2023 jsou zveřejněné na YouTube Týnecké vlnění

  • Odpočinkové místo Plavecká cesta
  • Osvětlení hřiště Krusičany
  • Skákací hrad
  • Osvětlení hřiště Podělusy
  • Zastínění hřiště Zbořený Kostelec
  • Obnova cesty Čakovice


 

Participativní rozpočet 2023

Město Týnec nad Sázavou připravuje Participativní rozpočet i pro rok 2023.

Ze svého rozpočtu plánuje uvolnit opět 500 000 Kč na Vaše nápady - projekty.

Svůj návrh projektu můžete podat od 14. prosince 2022 do 31. ledna 2023 fyzicky na formuláři – k dispozici bude na podatelně Městského úřadu Týnec nad Sázavou nebo elektronicky na našem participativním webu města Týnec nad Sázavou. Na webu najdete také pravidla participativního rozpočtování (pod záložkou Zásady), galerii předchozích projektů či hlasování. Posuzování předložených návrhů projektů bude probíhat v únoru. Schválené projekty budou představeny veřejnosti na konci února a v březnu bude zahájeno 20 denní hlasování, ve kterém občané vyberou konkrétní projekt k realizaci. Realizovány budou ty projekty, které získají nejvyšší počet kladných hlasů a součet nákladů nepřesáhne celkový limit participativního rozpočtu. Posledním krokem bude schválení vítězných projektů radou města. Samotná realizace vítězných projektů je předběžně plánována od konce dubna 2023. Jejich dokončení musí být do konce roku 2023. Teď je tedy ten správný čas začít přemýšlet, co chcete v Týnci a jeho místních částech za 500 000 Kč vybudovat.

Díky Participativnímu rozpočtu máte možnost zapojit se do rozvoje našeho města! Zapojíte se?