Participativní rozpočet

Město Týnec nad Sázavou připravuje každý rok Participativní rozpočet. Ze svého rozpočtu uvolní 500 000 Kč na Vaše nápady - projekty.

Web participativního rozpočtu

Svůj návrh projektu můžete podat v konkrétním termínu  fyzicky na formuláři – k dispozici bude na podatelně Městského úřadu Týnec nad Sázavou nebo elektronicky na našem participativním webu. Na webu najdete také pravidla participativního rozpočtování (pod záložkou Zásady), galerii předchozích projektů či hlasování. Posuzování předložených návrhů projektů probíhá v únoru. Schválené projekty jsou představeny veřejnosti na konci února a v březnu probíhá 20 denní hlasování, ve kterém občané vyberou konkrétní projekt k realizaci. Realizovány budou ty projekty, které získají nejvyšší počet kladných hlasů a součet nákladů nepřesáhne celkový limit participativního rozpočtu. Posledním krokem bude schválení vítězných projektů radou města. Samotná realizace vítězných projektů je předběžně plánována od konce dubna. Jejich dokončení musí být do konce roku. Už víte, co byste chtěli v Týnci nad Sázavou vybudovat? Díky Participativnímu rozpočtu máte možnost zapojit se do rozvoje našeho města! Zapojíte se?