2020

Web participativního rozpočtu

Projekty Participativního rozpočtu 2020

V prvním roce participativního rozpočtu zvítězily a byly realizovány dva projekty: „Kvetoucí a jedlá zahrada“ a „Rekonstrukce hrobky rodiny Micků“.


Kvetoucí a jedlá zahrada

Cílem projektu je rozvoj přírodní zahrady, její přeměna na "přírodní učebnu", která je nedílnou součástí mateřské školy a novou výukovou platformou. Pestré a proměnlivé zahrady pozitivně ovlivňují sociální chování, tvořivost a celkovou osobnost dítěte. Návrh dalšího rozvoje přírodní zahrady se zaměřením na enviromentální výchovu rozšíří nabídku aktivit mateřské školy a podnítí zájem dětí o přírodu, napomůže rozvíjet a formovat kladný vztah nejmladší generace k přírodě a k životnímu protředí.

 


Rekonstrukce hrobky rodiny Micků

Cílem projektu byla rekonstrukce neogotického pomníku a hrobky v havarijním stavu.

Mickův hrob se nachází na starém hřbitově na levé straně od schodů naproti kostelu. Rám hrobky je žulový a byl rozvalený. Neogotický pomník z pískovce byl značně poškozen.

Rodina Mickova vlastnila týnecký mlýn od roku 1865. V roce 1899 postavili pod kostelem neorenesanční dům "U Micků", který je v současné době kulturní památkou a jednou z významných dominant Týnce.
Poslední mlynář Jindřich Micka se v roce 1922 stal prvním starostou Týnce po odtržení obce od Krusičan. V roce 1930 šel majetek rodiny do dražby pro zadluženost.

Vzhledem k tomu, že se již delší dobu k hrobu nikdo nehlásil a hrobka chátrala, rozhodl se Vlastivědný spolek převzít záštitu nad hrobem a postarat se o jeho úpravu jako se již léta stará o hrob zpěváka Veselého.
Spolek neměl finanční možnosti, aby se mohl pustit do takto zásadní rekonstrukce a tak se rozhodl přihlásit projekt do participativního rozpočtu. Vyšlo to a podařilo se tuto krásnou památku zachránit.