2022

Web participativního rozpočtu

Plavecká stezka

Jednalo se o projekt Revitalizace „Plavecké cesty“, který byl jedním ze dvou projektů, které zvítězily ve veřejném hlasování Participativního rozpočtu 2022. Druhým vítězným a realizovaným projektem bylo workoutové hřiště v Podělusích.

Autorem a předkladatelem projektu Revitalizace „Plavecké cesty“ byl pan Roman Hudrlík. Realizátorem celé akce byl sbor dobrovolných hasičů Pecerady. Pomáhali i mladí hasiči, místní dobrovolníci a především velké stroje. Předmětem revitalizace zmíněné cesty v délce 1,2 km bylo odstranění dřevního porostu, který cestu během let stále více zužoval. Součástí projektu byly také provizorní úpravy terénu, položení podkladové vrstvy ze štěrku a finální úprava povrchu cesty.

Od nového roku tedy touto cestou projdete či projedete na kole, „aniž byste se zachytili do šípků, popálili kopřivami nebo odřeli od přebujelých náletových dřevin“, jak popisoval ve svém zdůvodnění projektu pan Hudrlík. Cesta je alternativní trasou k cyklostezce 8224 mezi Týncem nad Sázavou a Poříčím nad Sázavou.

"Všem, kteří se na revitalizaci Plavecké cesty podíleli, patří velké poděkování, protože projektu věnovali několik víkendů svého volného času a odvedli neskutečný kus práce," doplnil Jiří Franěk, starosta SDH Pecerady.

Projekt byl uskutečněn ve spolupráci s městem Týnec nad Sázavou, které zajistilo financování v celkové částce 253 050 Kč v rámci participativního rozpočtování.

Plavecká stezka - video na You Tube Týnecké vlnění 

Alena Pivoňková, koordinátorka Zdravého města a MA21

 

Vítěz participativního rozpočtu města pro rok 2022

Dne 15. prosince 2021 odstartoval již 3. ročník participativního rozpočtování města Týnec nad Sázavou. Do 28. ledna 2022 jste měli možnost podávat návrhy projektů, které vylepší život v našem městě či místní části. Město uvolnilo na tyto projekty, které sami vymyslíte a posléze i zrealizujete, částku 500 000 Kč.

Od 1. března 2022 odstartovalo hlasování, které probíhalo 20 dnů. Hlasovat jste mohli prostřednictvím ankety v platformě Mobilní rozhlas a udělit jste mohli 2 kladné a 1 záporný hlas. Celkem se Vás do hlasování zapojilo 279.

A jak hlasování dopadlo?

NÁZEV PROJEKTU POČET HLASŮ
Revitalizace „Plavecké cesty“ 183
Workoutové hřiště v Podělusích 76
Zastínění dětského hřiště ve Zbořeném Kostelci 52
Osvětlení víceúčelového sportovního hřiště v Krusičanech 39
Vyhlídkové a odpočinkové místo v Peceradech „U kapličky sv. Václava“ 34

S výsledky hlasování jsme Vás seznámili 6. dubna 2022 na setkání s veřejností, kde jsme se sešli v komorním počtu. V úvodu přítomné přivítal pan starosta. Následovalo zveřejnění tabulky výsledků a byly odprezentovány dva videomedailonky vítězných projektů. Na závěr pan starosta poděkoval navrhovatelům projektů a předal jim dárek.

Vítězem letošního ročníku se stal projekt Revitalizace „Plavecké cesty“ v Peceradech. Na druhém místě se umístilo Workoutové hřiště v Podělusích. Realizace druhého projektu bude doplacena z rozpočtu města.

Děkujeme navrhovatelům projektů za účast.

Projekty participativního rozpočtu

V pátek 28. ledna 2022 byl ukončen sběr projektů do třetího ročníku participativního rozpočtu. Stejně jako v předešlých letech město uvolnilo částku 500 000 Kč.

Do letošního ročníku jste podali 7 projektů v celkové výši 1 162 862 Kč. S podanými návrhy projektů se můžete seznámit na našem participativním webu.

Nyní probíhá posuzování jednotlivých projektů. Posuzuje se především jejich reálnost, finanční náklady, a zda je projekt realizován na pozemcích města. Jakmile bude posuzování projektů ukončeno, budou jejich navrhovatelé vyrozuměni o výsledcích. Následovat bude představení projektů ve formě videomedailonků, které budou zveřejněny na webu města, a od začátku března proběhne hlasování prostřednictvím Mobilního Rozhlasu.

Právě Vy v březnu rozhodnete, které projekty budou realizovány.

Všem navrhovatelům děkujeme, že se se svými projekty zapojili do letošního ročníku participativního rozpočtu a přejeme mnoho kladných hlasů.