2021

Web participativního rozpočtu

Vítězný projekt participativního rozpočtu

Vítězným projektem participativního rozpočtu města Týnec nad Sázavou se pro rok 2021 stal projekt Renovace školní asfaltové plochy - hřiště.

Pro menší připomenutí se jedná o projekt, jehož cílem je na místě stávajícího asfaltového hřiště před budovou školní družiny při ZŠ Týnec nad Sázavou vybudovat nové víceúčelové hřiště z umělého povrchu. Nyní se na asfaltovém povrchu nachází velké praskliny a nerovnosti. Díky renovaci dojde ke snížení počtu úrazů, hřiště se bude snadněji udržovat a bude možné jeho širší využití. Sloužit bude nejen žákům ZŠ, ale i široké veřejnosti.

Město uzavřelo smlouvu o dílo se společností 4soft, s.r.o., která renovaci provede. Hřiště bude z umělého bezpečnostního povrchu Smartsoft. Pokud nám bude počasí přát, tak předpokládaný termín dokončení je naplánován na 30. 9. 2021. Nyní je předáno staveniště a čekáme na zahájení prací.

Projekty participativního rozpočtu

Město Týnec nad Sázavou pro rok 2021 vyčlenilo 500 000 Kč pro Vás – obyvatele Týnce nad Sázavou, a Vy za ně můžete vymyslet, a s pomocí města i realizovat Váš nápad. 

Chcete postavit dětské hřiště, rozšířit parkurové hřiště či třeba vybudovat odpočinkové místo? Chybí Vám někde stromy, víte o aleji, která by potřebovala ošetřit či dosázet? Neváhejte a podejte svůj návrh na vylepšení do druhého ročníku participativního rozpočtu našeho města.
 
Pravidla participativního rozpočtu naleznete na našem participativním webu (pravidla).

Do 29.01.2021 můžete svůj návrh podat, a to prostřednictvím tištěného formuláře, který si stáhnete na webu města nebo vyzvednete na podatelně MěÚ Týnec nad Sázavou. Svůj návrh můžete podat i prostřednictvím online formuláře (návrh).

Od 01.02.2021 do 26.02.2021 bude probíhat posouzení předložených návrhů projektů. Schválené projekty budou představeny veřejnosti a po té bude zahájeno hlasování. Realizovány budou ty projekty, které získají nejvyšší počet kladných hlasů, a součet nákladů nepřesáhne celkový limit participativního rozpočtu 500 000 Kč. Posledním krokem bude schválení vítězných projektů radou města. Samotná realizace vítězných projektů je předběžně plánována na květen 2021.

Nebojte se a pojďte to zkusit. Těšíme se na Vaše nápady.

Formular pro podani projektu v roce 2021 [PDF 455.09 kB]