Územní plán Týnec nad Sázavou – standardizace a změna č. 5

Veřejná zakázka na služby

Stav zakázky: v realizaci

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 06.04.2023 do 10:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky „Územní plán Týnec nad Sázavou – standardizace a změna č. 5“ [PDF 604.97 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 1.25 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 499 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 468.25 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Ing. arch. Petr VÁVRA, se sídlem: Na Petynce 88, 169 00 Praha 6, IČ: 16898401.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1 380 000 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 746.35 kB]