Setkání Týnců 2023

V sobotu 10. června se v Hrochově Týnci uskutečnilo tradiční setkání Týnců. Kromě hostitelského města se akce zúčastnili i delegace a spolky z Týnce nad Labem, Panenského Týnce, Týnce u Břeclavi, Týnce u Dobrovic, Smrkového Týnce, Velkého Týnce, Týnce u Klatov a Týnce nad Sázavou.

Program byl rozdělený na dvě části. V první se setkali zástupci vedení měst a obcí. V průběhu dopoledne měli možnost prezentovat svá města, sdílet informace a zkušenosti z běžného života, ale také informovat o problémech, které města a obce trápí. Mezi probíranými tématy byly např. projekty a čerpání dotací, energetika, ale i potřeba navyšování kapacit v mateřských a základních školách.

Druhá část byla v duchu sportovním a kulturním. Naše město reprezentovali hasiči z Týnce a Pecerad, fotbalisté, volejbalistky, čiperky z TJ Týnec a divadelní spolek Netopýr. Kulturní akce a vystoupení se uskutečnily v zámecké zahradě místního zámku.   

Příští velké setkání Týnců bude v červnu 2025 v Týnci nad Sázavou.