Setkání Týnců 2012

Dne 26. 5. 2012 se konal osmnáctý ročník setkání Týnců. Jde o pravidelná setkání sportovců, kulturních souborů, jednotlivců a delegací měst a obcí, která mají ve svém názvu jméno Týnec. Hostitelským městem byl tentokrát Hrochův Týnec.

Myšlenka Setkání Týnců vznikla v Týnci nad Labem. Jejím autorem je Ing. Horymír Žmolil spolu s tehdejším předsedou Osvětové besedy a místním učitelem Sádlíkem. Týnec nad Labem byl zároveň pořadatelem prvního ročníku, který se konal v září roku 1986 a byl třídenní. Od této doby se Týnce dohodli na pravidelném setkávání. Následující setkání probíhala ve větších Týncích a bylo dohodnuto, že se budou konat vždy jednou za dva roky. V Čechách je 15 Týnců a 2 Týnce jsou na Moravě.

Program setkání připravuje pořádající Týnec. Většinou má tři části. První je část oficiální, kde si zástupci měst a obcí pohovoří o novinkách ve svých obcích a jejich zkušenostech. Druhá je část sportovní. V ní se družstva utkají ve sportovních soutěžích. Poslední třetí částí je kulturní, odpolední a večerní program, kde vystupují soubory a jednotlivci zúčastněných Týnců.

Letos byl pořadatelem setkání Hrochův Týnec. Slavnostní zahájení začalo přijetím u starosty Hrochova Týnce p. Miloslava Besperáta na městském úřadě. Každý ze starostů krátce pohovořil o své obci, zdůraznil novinky a úspěchy a na závěr se všichni shodli na mnohých společných problémech. Oficiální část setkání byla završena výsadbou deseti lip v aleji Týnců v Zámecké ulici.

Na sportovním poli změřili v průběhu dne v Hrochově Týnci své síly také naši fotbalisté s trenérem Láďou Smolíkem a volejbalisté s kapitánkou Martinou Hadačovou. Hasiči pod velením Jaromíra Kuchty „zasahovali“ u místního zámečku a soutěžili v obvyklých i netradičních“vodních“ disciplínách. Kulturní část programu tvořil tradiční lidový jarmark, kováři, kejklíři, divadélko… V přírodním amfiteátru probíhalo vystoupení dětí, tanečních a divadelních skupin zúčastněných Týnců. Týnec nad Sázavou zastupoval divadelní spolek Netopýr pod vedením Jarky Rakové a Andulky Svobodové s pohádkou O jedné Karkulce a třech vlcích.

Počasí se k radosti organizátorů i všech zúčastněných vydařilo a já děkuji všem našim sportovcům, hasičům i divadelníkům za skvělou a obětavou reprezentaci našeho města.

Příští setkání Týnců v roce 2014 se uskuteční v našem městě - Týnci nad Sázavou.